Introducció

Introducció

Sabem que per a cada tipologia de residu hi ha diferents tipus de contenidors, però, sovint a l’hora de separar la brossa a casa ens sorgeixen dubtes sobre quins residus hem de llençar a cada contenidor.

També te pot interessar